FANDOM


Obras Este artículo está siendo editado por uno o varios usuarios.
Panteon de roma

Panteón de Roma o de Agripa

Un panteón (Griego:πάνθεον pantheon, literalmente "(templo) de todos los dioses", o "de o común a todos los dioses" de πᾶν pan- "todo" y θεός theos "dios") es un conjunto de todos los dioses de una mitología, tradición o religión politeista particular.

También se puede referir al templo o edificio sagrado dedicado explícitamente a "todas las deidades", evitando la complicación de dar una lista exhaustiva. La estructura más conocida es el Panteón de Roma, construido en el año 27 a.C: EL edificio se dedicó a "todos los dioses" como gesto de aceptación del sincretismo religioso en el imperio romano cada vez más multicultural, sujeto a la adoración de dioses de muchas culturas y tradiciones. El edificio fue renovado para usarse como una iglesia cristiana en el 609 d.C. con el papa Bonifacio IV.


ÁfricaEditar

Panteones africanos
Akan: Kwaku Ananse  •  Boson
Ashanti: Anansi  •  Asase Ya  •  Nyame
Bushongo: Mbombo
Dahomey: Agé  •  Ayaba  •  Behanzin  •  Da Zodji  •  Djo  •  Gbadu  •  Gleti  •  Gu  •  Legba  •  Mawu-Lisa  •  Nanán Baruqué  •  Sogbo  •  Zinsi  •  Zinsu
Efik: Abassi  •  Atai
Igbo: Aha Njoku  •  Ala  •  Amadioha  •  Ikenga  •  Agwu  •  Anyanwu  •  Chuku  •  Ekwensu  •  Ogbunabali
Kiñaruanda: Imana‎
Lugbara: Adroa  •  Adroanzi
Lunda: Zombi
L-Z
Lotuko: Ajok
Gikuyu: Ngai
Pigmeo: Arebati  •  Khonvoum
Sawar: Jengu
Serer: Koox  •  Kopé Tiatie Cac  •  Kokh Kox  •  Takhar  •  Tiurakh  •  Pangool
Shona: Mwari  •  Nyadenga  •  Nyami Nyami
Tumbuka: Chiuta
Ver también
Ver también: Alusi  •  Loa  •  Nkisi  •  Orisha  •  Vodun  •  Winti


Panteón egipcio
A: Aker  •  Aken  •  Ammyt  •  Amenhotep  •  Am-heh  •  Anat  •  Anubis  •  Anuket  •  Apedemak  •  Apofis  •  Apis  •  Arensnuphis  •  Ash  •  Astarté  •  Atón
B-H: Baal  •  Baaltis  •  Babi  •  Banebdyedet  •  Ba-Pef  •  Bastet  •  Bes  •  Bujis  •  Dedun  •  Ha  •  Hapi  •  Hathor  •  Hatmehyt  •  Hedetet  •  Heka  •  Heket  •  Herishef  •  Hesat  •  Bat  •  Horus  •  Hu
I-M: Iah  •  Iat  •  Ihi  •  Imentet  •  Imhotep  •  Ishtar  •  Iusaaset  •  Jentiamentiu  •  Jnum  •  Jonsu  •  Maahes  •  Maat  •  Mafdet  •  Mandulis  •  Mehit  •  Menhit  •  Meheturet  •  Meretseger  •  Mesjenet  •  Min  •  Mnevis  •  Montu  •  Mut
N-R: Nebethetepet  •  Nefertum  •  Nehebkau  •  Nehmetawy  •  Neit  •  Nejbet  •  Nemty  •  Neper  •  Nu  •  Onuris  •  Pajet  •  Ptah  •  Qadesh  •  Ra  •  Rattaui  •  Renenutet  •  Reshef  •  Renpet
S-U: Satet  •  Sejmet  •  Serapis  •  Serket  •  Seshat  •  Shai  •  Shed  •  Shesmetet  •  Shezmu  •  Sia  •  Sobek  •  Socar  •  Sopdu  •  Sotis  •  Ta-Bitjet  •  Tatenen  •  Tueris  •  Tot  •  Tutu
U-Y: Uadyet  •  Unut  •  Upuaut  •  Usert  •  Wadj-wer  •  Weneg  •  Werethekau  •  Yam
Grupos de dioses
Enéada: Atum  •  Shu  •  Tefnut  •  Nut  •  Geb  •  Isis  •  Osiris  •  Neftis  •  Seth
Ogdóada: Nun  •  Naunet  •  Heh  •  Heket  •  Kuk  •  Kauket  •  Nia  •  Niat  •  Tenemu  •  Tenemet  •  Amón  •  Amonet
Cuatro hijos de Horus: Amset  •  Duamutef  •  Hapi  •  Qebehsenuf
Almas de Pe y Nejen:


Orisha
Yoruba: Aganju  •  Aja  •  Babalu Aye  •  Eshu  •  Elegua  •  Nana  •  Oba  •  Obatala  •  Ogun  •  Olokun´  •  Olorun  •  Osanyin  •  Oshun  •  Oshosi  •  Ori  •  Orunmila  •  Oya  •  Shango  •  Yemoja  •  Osun

AméricaEditar

Panteón azteca
Primordiales: Ometéotl  •  Ometecuhtli  •  Omecihuatl  •  Tonacatecuhtli  •  Tonacacihuatl
Dioses creadores: Huitzilopochtli  •  Quetzalcóatl  •  Tezcatlipoca  •  Tláloc  •  Xipe Totec
Deidades
Señores de la noche: Cintéotl  •  Chalchiuhtlicue  •  Mictlantecuhtli  •  Piltzintecuhtli  •  Tepeyollotl  •  Tezcatlipoca  •  Tlaloc  •  Tlazolteotl  •  Xiuhtecuhtli
Señor del día: Centéotl  •  Chalchiuhtlicue  •  Citlalicue  •  Mictecacihuatl  •  Mictlantecuhtli  •  Quetzalcóatl  •  Tezcatlipoca  •  Tlahuizcalpantecuhtli  •  Tláloc  •  Tlaltecuhtli  •  Tlazolteotl  •  Tonatiuh  •  Xiuhtecuhtli
Patrones de la guerra: Huitzilopochtli  •  Mixcóatl  •  Tláloc  •  Xiuhtecuhtli
Patrones de los viajeros: Tlazolteotl  •  Tonatiuh  •  Xólotl  •  Yacatecuhtli  •  Zacatzontli
Diosas matronas: Chimalma  •  Coatlicue
Otros: Atlacoya  •  Ayauhtéotl  •  Centeotl  •  Chalchiuhtlicue  •  Chicomecóatl (Centeotl)  •  Chimalma  •  Cihuacóatl  •  Cipactónal  •  Citlalicue  •  Coatlicue  •  Coyolxauhqui  •  Ehecatl  •  Huehuecoyotl  •  Itzpapálotl  •  Itzpapalotltotec  •  Itztlacoliuhqui  •  Ixcuina  •  Ixcuiname  •  Ixnextli  •  Ixtlilton  •  Macuiltochtli  •  Mayahuel  •  Metztli  •  Mictecacihuatl  •  Mictlantecuhtli  •  Mixcóatl  •  Opochtli  •  Oxomoco  •  Patecatl  •  Piltzintecuhtli  •  Temazcalteci (Toci)  •  Tepeyollotl  •  Tezcatzoncatl  •  Tlahuizcalpantecuhtli  •  Tlalcihuatl  •  Tlaltecuhtli  •  Tlazolteotl  •  Tlilhua  •  Toltecatl  •  Tonatiuh  •  Xantico  •  Xiuhtecuhtli  •  Xochipilli  •  Xochiquetzal  •  Xólotl  •  Zacatzontli
Grupos
Grupos: Ahuiateteo  •  Centzon Mimixcoa  •  Centzon Huitznahuac  •  Centzon Totochtin  •  Cinteteo  •  Cihuateteo  •  Tianquiztli  •  Tzitzimime
Lugares
Lugares: Amictlan  •  Aztlán  •  Chicomoztoc  •  Huehuetlapallan  •  In Ichan Tonatiuh Ilhuicac  •  Mictlan  •  Tamoanchan  •  Trece cielos  •  Tlalocán  •  Tlillan-Tlapallan  •  Tollan


Panteón maya
Deidades clásicas: Bacab  •  Chaac  •  Diosa I  •  Dios L  •  Héroes gemelos  •  Dioses mono aulladores  •  Itzamna  •  Ixchel  •  Dioses jaguares  •  Dioses de la muerte  •  K'awiil  •  Kinich Ahau  •  Dios del maíz  •  Mam  •  Diosa lunar  •  Yopaat
Deidades posclásicas: Acat  •  Ah-Muzen-Cab  •  Akna  •  Chin  •  Hunab Ku  •  Ixtab  •  Kukulkán  •  Yum Kaax
Popol Vuh: Awilix  •  Camazotz  •  Hun Hunahpu  •  Huracán  •  Jacawitz  •  Q'uq'umatz  •  Tohil  •  Vucub Caquix  •  Xmucane y Xpiacoc  •  Xquic  •  Zipacna
Otros: Acan  •  Ah Peku  •  Cabaguil  •  Chirakan-Ixmucane  •  Ek Chuah  •  Huay Chivo  •  Ixpiyacoc  •  Maximón  •  Nagual  •  Tzacol  •  Serpiente de la visión  •  Voltan  •  Wayob  •  XtabayPanteón inca
Dioses de Hanan Pacha: Wiracocha  •  Kon/Wakon  •  Vichama  •  Pachacámac  •  Inti  •  Mama Quilla  •  Amaru  •  Illapa  •  Chasca  •  Catequil  •  Piguerao
Dioses del Kay Pacha: Pacha Mama  •  Mama Sara  •  Pariacaca  •  Huallallo Carhuancho  •  Urcuchillay  •  Huari
Dioses del Uku Pacha: Supay  •  Mama Cocha  •  Pachacamac
Lugares
Lugares: Hanan Pacha  •  Kay Pacha  •  Uku Pacha


AsiaEditar

Panteón mesopotámico
Seres primordiales: Namma/Tiamat  •  Apsu  •  Lahmu  •  Lahamu  •  Anshar  •  Kishar  •  Mummu
Siete dioses que decretan: An/Anu  •  Enlil  •  Enki/Ea  •  Ninhursag  •  Inanna/Ishtar/Anunitu  •  Nanna/Sin  •  Utu/Shamash
Otros dioses mayores: Hadad  •  Dumuzi/Tammuz  •  Enkimdu  •  Ereškigal  •  Kingu  •  Lahar  •  Marduk  •  Nergal  •  Ninurta
Dioses menores: Adar  •  Anat  •  Antu  •  Assur  •  Baal  •  Baba  •  Dagón  •  Damkina  •  Damu  •  Emesh  •  Enkimdu  •  Enbilulu  •  Enmesarra  •  Endursaga  •  Enten  •  Erra  •  Gatumdu  •  Geshtu-E  •  Gibil  •  Girra  •  Gugalanna  •  Gula  •  Ishara  •  Isimud  •  Iskur  •  Kabta  •  Kadi  •  Latarak  •  Lugalgirra y Meslamtea  •  Mushdamma  •  Nabu  •  Namtar  •  Nanse  •  Nidaba  •  Ninazu  •  Ningal  •  Ningikuga  •  Ningizzida  •  Ninkasi  •  Ninkurra  •  Ninlil  •  Ninsar  •  Ninsikil  •  Ninsubur  •  Ninsuna  •  Nintu  •  Nusku  •  Pabilsag  •  Šala  •  Tasmetu  •  Tišpak  •  Uras  •  Uttu  •  Zababa  •  Zarpanitu
Semidioses y héroes: Gilgamesh  •  Utnapishtim


Panteón hindú
Trimurti: Creacion: Brahma  •  Destrución: Shiva  •  Conservación: Visnú
Tridevi: Sabiduría: Sarasvati  •  Maternidad: Parvati  •  Prosperidad: Laksmí
Devas
Principales: Rey: Indra  •  Sol: Suria  •  Luna: Chandra  •  Fuego: Agni  •  Viento: Vayu  •  Océano: Varuna  •  Cielo: Diaus Pitar  •  Guerra: Murugan  •  Riqueza: Kubera  •  Amor: Kamadeva  •  Muerte: Iama  •  Lluvia: Paryania  •  Eliminador de obstáculos: Ganesha
Otros: Registrador del destino: Chitragupta  •  Consejero de los dioses: Brihaspati  •  Arquitecto del universo: Vishvakarman
Navagrahas: Sol: Suria  •  Luna: Chandra  •  Mercurio: Budha  •  Venus: Shukra  •  Marte: Mangala  •  Júpiter: Brihaspati  •  Saturno: Shani
Devis
Principales: Tierra/Naturaleza: Pritiví  •  Amor: Rati  •  Alba: Ushás  •  Noche: Ratri
Majá Vidiá: La negra: Kali  •  La estrella: Tara  •  La señora del mundo: Bhuvaneshwarí  •  Bhairavi  •  La que echa humo: Dhumávati  •  Decapitada: Chhinnamasta  •  Matangui  •  Bagalamukhi  •  Kamalátmika  •  Tripura Sundari  •  La de 16 partes: Sodasí
Otras: Madre de los dioses: Áditi  •  Tinieblas: Saraniú  •  Muerte: Iamí  •  Belleza: Sachi  •  Río Ganges: Ganga
Panteón hurrita
Dioses: Teshub  •  Hebat  •  Sharruma  •  Kumarbi  •  Shaushka  •  Šimegi  •  Kušuh  •  Nergal  •  Ea


Panteón chino
Tres augustos: Fuxi  •  Nüwa  •  Shennong  •  Huangdi  •  Gonggong  •  Suiren  •  Zhu Rong
Cinco emperadores: Emperador amarillo  •  Dìku  •  Tàihào  •  Yandi  •  Shǎohào  •  Zhuanxu  •  Tangyao  •  Yushun
Otros dioses mayores: Emperador de Jade  •  Emperador Jun  •  Xihe  •  Changxi  •  Los Tres Puros (Yuanshi Tianzun - Lingbao Tianzun - Daode Tianzun)  •  Pangu  •  Shangdi  •  Houtu  •  Xi Wangmu  •  Yu el grande
Otros dioses: Xing Tian  •  Cai Shen  •  Can Nü  •  Chang'e  •  Chin Nu  •  Chi You  •  Ch'ien Niu  •  Daji  •  Dian Mu  •  Du Kang  •  Du Yu  •  Erlang Shen  •  Fei Lian  •  Feng Bo  •  Guan Yin  •  Guan Yu  •  Hebo  •  Hotei  •  Houyi  •  Lei Gong  •  Luwu  •  Matsu  •  Meng Po  •  Men Shen  •  Nezha  •  Qi Gu-niang  •  Qin Guang Wang  •  Rey Dragón  •  Sanxing  •  Sun Wukong  •  Tam Kung  •  Tudigong  •  Wenchang Wang  •  Yansi Qiangzhun  •  Yi Di  •  Yu Shi  •  Zao Jun  •  Zhongguei  •  Zhong Kui
Otros
Criaturas divinas: Long  •  Fenghuang  •  Quilin
Ocho inmortales: Lü Dongbin  •  Lan Caihe  •  Zhang Guo Lao  •  He Xiangu  •  Li Tieguai  •  Han Xiangzi  •  Zhongli Quan  •  Cao Guojiu
Cuatro espíritus guardianes: Dragón amarillo  •  Dragón azur  •  Tigre blanco  •  Ave bermellón  •  Tortuga negra


EuropaEditar

Panteón grecorromano
Olímpicos principales: Zeus/Júpiter  •  Hera/Juno  •  Poseidón/Neptuno  •  Deméter/Ceres  •  Atenea/Minerva  •  Apolo  •  Artemisa/Diana  •  Ares/Marte  •  Afrodita/Venus  •  Hefesto/Vulcano  •  Hermes/Mercurio  •  Hestia/Vesta  •  Dioniso/Baco
Otros olímpicos: Hades/Plutón u Orcus/Dis Pater  •  Heracles/Hércules  •  Perséfone/Proserpina  •  Asclepio/Vejovis  •  Eros/Cupido  •  Hebe/Juventas  •  Pan/Fauno o Silvano
Otros dioses y semidioses del Olimpo: Eolo  •  Anfítrite  •  Anemoi  •  Aura  •  Bía  •  Circe  •  Deimos  •  Dione  •  Ilitía  •  Enio  •  Eos  •  Eris  •  Ganímedes  •  Cárites  •  Harmonía  •  Hécate  •  Horas  •  Hipnos  •  Iris  •  Kratos  •  Moiras  •  Momo  •  Morfeo  •  Musas  •  Némesis  •  Niké  •  Nix  •  Peón  •  Perseo  •  Fobo  •  Selene/Luna  •  Estigia  •  Tánatos  •  Teseo  •  Tritón  •  Tique  •  Zelo
Titanes
Progenitores: Urano/Caelus  •  Gea/Terra
Primera generación: Océano  •  Ceo  •  Crío  •  Hiperión  •  Jápeto  •  Crono/Saturno  •  Febe  •  Mnemósine  •  Rea/Cibeles  •  Temis  •  Tetis  •  Tea
Segunda generación: Asteria  •  Astrea  •  Astreo  •  Atlas  •  Eos  •  Eósforo  •  Epimeteo  •  Helios  •  Leto  •  Menecio  •  Palas  •  Perses  •  Prometeo  •  Titán
Generación incierta: Ánito  •  Eurínome  •  Lelanto  •  Ofión  •  Titanis


Panteón nórdico
Dioses principales: Baldr  •  Bor  •  Bragi  •  Buri  •  Dagr  •  Delling  •  Eir  •  Ostara  •  Elli  •  Forseti  •  Freyja  •  Frey  •  Frigg  •  Fulla  •  Gefjun  •  Hela  •  Heimdal  •  Hermóðr  •  Hlin  •  Höðr  •  Hœnir  •  Iðunn  •  Jörð  •  Kvasir  •  Lytir  •  Lofn  •  Loki  •  Móði y Magni  •  Mímir  •  Nanna  •  Nerthus  •  Njörðr  •  Nótt  •  Odín  •  Saga  •  Ran  •  Sif  •  Sjöfn  •  Skaði  •  Snotra  •  Sól  •  Syn  •  Thor  •  Þrúðr  •  Tyr  •  Ull  •  Vali  •  Var  •  Vili y Vé  •  Viðarr  •  Vör  •  Yggdrasil
Otros
Figuras menores: Ægir  •  Andhrimnir  •  Aurvandil
Pseudo-dioses: Astrild  •  Jofur


Panteón lusitano
Dioses: Endovélico  •  Trebaruna  •  Reve  •  Ataecina  •  Epona  •  Navia  •  Bandua


OceaníaEditar

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.