Mitologia Wiki

Bóstwo w postaci jelenia z mitologii japońskiej.