FANDOM


Asklepios mit.grecka - bóg medycyny, heros, syn Apollina i nimfy Koronis. Jego rzymskim odpowiednikiem był Eskulap. Jego żoną była Epione.

Matka Asklepiosa nimfa Koronis zmarła przy porodzie. Dzieckiem opiekowała się koza, która go karmiła i pies, którzy strzegł kozy i dziecka. Apollo zajął się chłopcem, gdy podrósł. Wtedy oddał go do szkoły centaura Chejrona. Uczeń jednak przewyższył swojego nauczyciela. Opanował do tego stopnia medycynę, że zaczął wskrzeszać zmarłych - Hippolytosa. Według legendy wszystko wzięło się od pewnego wydarzenia z młodości, kiedy Asklepios zadusił węża. Drugi wąż podpełz do niego i dał mu zioło, które go ożywiło. Asklepios wyrwał mu jednak ową roślinę, którą używał. Hades pomyślał, że więcej dusz nie przyjdzie do podziemia i poprosił Zeusa o pomoc. Bogowie uznali, że jest to niebezpieczne. Wtedy Zeus zabił go piorunem i umieścił na niebie Wężownika. Szukając zemsty Apollo zabił wszystkich cyklopów. Bóg został ukarany za ten czyn roczną służbą u śmiertelnika.

Cześć oddawana Askepiosowi z upływem czasu była coraz większa. Nazywano go zbawicielem. Stał się dla niektórych najważnieszym lub jedynym bogiem. Przedstawiano go jako węża. Wąż Eskulapa jest wciąż symbolem wielu aptek. W póżniejszej sztuce przedstawiano go jako poważnego mężczyznę z brodą o rozumnym i zamyślonym obliczu, ubranego w płaszcz i trzymającego laskę, dookoła której wije się waż. Obok niego spotyka się córkę Hygieję, bogini zdrowia. Był zwyczaj, że chory po wyzdrowieniu zabijał dla Asklepiosa koguta. Głównymi ośrodkami kultu było Kos, Epidauros i Pergamon. Jego świątynie pełniły funkcje szpitali.

Od wezwania Asklepiosa zaczynała się przysięga Hipokratesa.

Dzieci Asklepiosa i Epione

Prócz tego Pauzaniasz podaje, że synem Asklepiosa i Aristodamy jest Aratos.

Posągi i świątynie Asklepiosa

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.