Mitologia Wiki
Advertisement

Erynie (mit. grecka) – boginie zemsty, wyrzutów sumienia, kary i gniewu. Mściły krzywoprzysięstwo i przelaną krew.

Historia

Należą do najstarszych bogów greckich. Zrodziły się z krwi pokonanego Uranosa, która spadła na Gaję. Niektóre wersje mówią natomiast, że są córkami Hadesa i Persefony.

Ich rzymskimi odpowiednikami były Furie.

Stały na straży nienaruszalności związków krwi, za zbrodnie przeciwko rodzinie ścigały przestępcę nie tylko na ziemi, ale też w Hadesie. Były strażnikami świata umarłego, poddanymi boga Hadesa.

Ścigały przestępcę nieubłaganie pędząc ku obłędowi i śmierci.

Erynie odegrały ważną rolę w trylogii tragedii Oresteja Ajschylosa. Ścigają tam Orestesa oskarżonego o matkobójstwo, symbolizują wyrzuty sumienia. Nie śmiano wymówić ich nazwy ze strachu eumenidami (gr. "dobroczynnymi"). Odstępują od Orestesa, dopiero, gdy uniewinnia go Atena. 

W późniejszych czasach jednak podawano ich imiona, a brzmiały one: Alekto, Tyzyfone oraz Megajra.

Wygląd

Erynie przedstawiane były ze skrzydłami, rozwianymi włosami, w których biły się wężę, z pochodniami w rękach, z twarzami wykrzywionymi wściekłością.

Galeria

Advertisement