Mitologia Wiki
Advertisement

Posejdon (mitologia grecka) - Najwyższy władca mórz i oceanów, pomijając morza wewnętrzne, których patronem był Pontos. Uważany przez greków i rzymian, jako Neptun za patrona żeglarzy i rybaków, był kapryśną i srogą istotą, kierującą się swymi emocjami,ale niekiedy jednak pomagał słabszym. Starożytni grecy podtrzymywali również, że był sprawcą trzęsień ziemi, wywołanymi mniej lub bardziej uzasadnionym gniewem tego boga.

Należał do rasy bogów, a wraz z Zeusem, Hadesem, Herą, Demeter i Hestią należał do szóstki bóstw, które obaliły tytanów. Uważany za syna tytana czasu - Kronosa i tytanidy macierzyństwa - Rei oraz wnuka uosobienia nieba - Uranosa i ziemi - Gai, którzy wyłonili się sprzed wiecznego chaosu.

Zanim objął władzę nad wodami znanymi ludziom, przed nim zajmował się nimi tytan Okeanos, lecz był pokojowo nastawiony i sam oddał Posejdonowi tytuł króla wód. Pozwolił mu nawet ożenić się z jedną z jego córek okeanid - Amfitrytą, chociaż - podobnie jak jego młodszy brat Zeus - miał wiele kochanek. Przedstawiany, jako mężczyzna o silnej budowie ciała z muszelkami w swej brodzie i ze swym nierozłącznym atrybutem i symbolem władzy - trójzębem, stworzonego przez cyklopów w podzięce za uwolnienie ich z Tartaru wraz z piorunem Zeusa i hełmem mroku Hadesa.

Posejdon posiadał władze nad trytonami, ichocentaurami żywiołakami wody i wszystkimi morskimi stworzeniami.

Historia Posejdona

Zaraz po urodzeniu przez Reje, został połknięty przez ojca (Kronosa), który przed zabiciem Uranosa usłyszał od niego przepowiednie,  że jego własne dziecko pozbawi go władzy. Dopiero Zeus, szóste dziecko za sprawą sprytu Rei uratował się i gdy dorósł stanął do wojny przeciw Kronosowi. Reja podała mężu środek wymiotny, dzięki któremu zwrócił Posejdona i jego czwórkę rodzeństwa: Herę, Demeter, Hadesa i Hestię.

Razem pokonali tytanów w tytanomachii i objęli władzę. Posejdon, Hades i Zeus losowali władzę nad światem. Posejdon dostał królestwo oceanów, jednak nie wystarczało mu to. Awanturował się tak, że Zeus, który wylosował niebo musiał zamknąć przed nim bramy Olimpu i postraszyć go piorunem. 

Posejdon musiał udać się na ziemię. Przez dziesięć lat pracował u króla trojańskiego Laomedonta, potem król bogów mu wybaczył i wpuścił do pałacu. Posejdon zamieszkał w swojej rezydencji na dnie oceanu. Była ona wspaniała, służyły mu niezliczone ilości wodnych nimf. 

Posejdon pojął za żonę Amfitrytę, Okeanidę. Początkowo nie chciała za niego wyjść, ale sprytny delfin wysłany przez boga mórz nakłonił ją do tego. Później Amfitryta tego nie żałowała - żyła w luksusach o jakich wcześniej nawet nie marzyła. Miała ogród większy od Hery.

Występy Posejdona w innych mitach

Mit ten jest powiązany z wygnaniem Posejdona z Olimpu. Posejdon razem z Apollinem i śmiertelnym Ajakosem przez cały rok (czy dziesięć, różne w wersjach mitu) budowali mury Troi dla króla Laomedonta. Ten jednak poskąpił im należnej zapłaty. Posejdon w gniewie (już jako bóg) zesłał na Troję potwora Ketosa, który łupił miasto i okoliczne ziemię.

W czasie wojny trojańskiej za radą Nestora, Grecy chcieli zbudować potężny mur z okrętów, który zniszczyłby mury trojańskie. Posejdon denerwował się, że takie rozwiązanie pohańbi jego pracę i wymógł na Zeusie obietnicę zniszczenia fortyfikacji Greków. Posejdon wspierał jednak generalnie Greków, ale nie był przeciwnikiem wszystkich Trojan, tylko tych pochodzących od Priama. Dlatego też uratował Eneasza i przeniósł w dalekie miejsce w ostatniej chwili, kiedy już Achilles miał zadać mu śmierelny cios.

Za czasów rządów króla Kekropsa, Posejdon rywalizował z Ateną o opiekę nad miastem Atenami. W tym czasie wiele bogów dostawało opiekę nad określonymi miastami - Zeus nad Eginą, Dionizos nad Naksos, Atena Trojzynę. Dodatkowo Posejdon przegrał już wtedy jeden pojedynek - z Heliosem o Korynt. Rozjemcą w sporze był wtedy Briareus, który wybrał boga słońca. Posejdon tak więc chciał dostać Ateny. Wbił trójząb w Akropol, a w jak to określił Pauzaniasz "świętym okręgu Erychtejonu" powstało słone morze. Atena tymczasem zasadziła pierwsze drzewo oliwne. Inne wersje mitu mówią różnie. Jedna, że Ateńczycy uznali dar Ateny za pożyteczniejszy i to ją wybrali, inna, że w sporze rozjemcami byli ustanowieni przez Zeusa Kekrops i Kranaos czy też bogowie z Olimpu. Tak czy inaczej Posejdon przegrał i w gniewie zatopił równinę Eleusis.

Posejdon przegrał dwa spory: o Ateny i o Korynt. Ostatnią deską ratunku było Argos. Do tego jednak miasta rozczenia wysuwała Hera. Rozjemcą w tej sprawie był Foroneus. On również wydał wyrok krzywdzący dla Posejdona. Zdenerwowany bóg ukarał ziemię argolidzkie suszą. Gdy później przybył tam Danaos z swoimi pięćdziesięcioma córkami, nie miały one co pić i cierpiały pragnienie. Jedna z Danaid, Amymone wzbudziła miłość w Posejdonie co sprawiło, że źródła Argos znowu odżyły. Posejdon uratował Amymone przed satyrem, w którego dziewczyna przypadkowo strzeliła z łuku. Według innej wersji mitu Posejdon zdenerwowany na Foroneusa i Inachosa zalał Argos słoną wodą, ale Hera kazała mu ją cofnąć i przywróciła porządek w mieście.

Posejdon wypełnił wolę Tezeusza i strącił do morza konie Hipolita powodując jego śmierć, Posejdon był jednym z bogów, którzy nie sprzyjali Odyseuszowi.

Inny jeszcze mit mówi, że Posejdon wydźwignął z morza wyspę Delos, aby stworzyć spokojne miejsce na narodziny dla Artemidy i Apolla

Romanse Posejdona

Posejdon podobnie jak swój brat, Zeus nie przejmował się złożoną przysięgą małżeńską i miał wiele kochanek. Z tą jednak różnicą, że z jego związków przychodziły na świat często potwory, a nie potężni herosi czy bogowie i ich matka nie mściła się na nich.

Kobieta Dzieci
Agamede Plebs
Ajtra Tezeusz
Alkione Hyperes, Antas, Hyrieus, Hyperenor, Ethusa
Alope Hippotoon
Amfitryta Tryton, Kymopoleja, Bentesikyme
Amfitryta, Hallia bądź Afrodyta Rode (Rodos)
Amymone Nauplios
Astypalaja Ancaeus (Ankajos), Eurypylos
Aretusa Abas
Askre Oioklos
Astydajmeja Lepreus, Kaukon
Chione Eumolpos
Demeter Arejon, Despoina
Ejdotea Eusiros
Eurykyda Eleios
Eurynome Bellerofont
Euriale Orion
Gaja Charybda, Antajos, Lajstrygonowie
Hallia Proseoous (sześć demonów)
Helle Almops, Paeon
Hippotoe Tapios
Ifimedea Efialtes
Kanake Aloeus, Epopeus, Hopleus, Nireus, Triopas
Kalike Kyknos
Kelajno Lykos, Eurypylos, Nykteus
Klejto Atlantydzi (ośmiu synów)
Kleodora Parnassos
Korkyra Faiax
Larissa Achajos, Phthios, Pelasgos
Leis Altepos
Libia Belos, Agenor, Lelex
Lysianassa Buzyrys
Meduza Pegaz, Chrysaor
Megareus Ojnope
Melanto Delfos
Melia Amykos
Mideja Aspledon
Molione Eurytos i Cteatus
Pitane Ewadne
Peirene Lekes, Kekhrias
Periboja Nauzytos
Pero Asopos
Salamis Kykreus
Satyrion Taras
Temisto Leukon
Teofane Chrysomallos
Thoosa Polifem
Tyro PeliasNeleus
matka nieznana Proteusz, Prokrust, Eufemos, Sarpedon, Poltys, Melas, Agelos, Erginos, Mygdon, Eryx

Galeria

Świątynie

Mitologia Grecka
Bogowie Olimpijscy
Afrodyta | Apollo | Ares | Artemida | Atena | Demeter | Dionizos
Hades | Hefajstos | Hera | Hermes | Hestia | Posejdon | Zeus
Pomniejsi Bogowie
Amfitryta | Ariadna | Asklepios | Boreasz | Charyty | Chronos | Dejmos | Ejlejtyja | Enyo | Eol | Eris | Eros | Erynie
Eter | Euros | Fobos | Hebe | Hekate | Hory | Hymen | Hypnos | Iris | Kymopoleja | Leukotea | Metis | Morfeusz
Muzy | Nemezis | Nike | Notos | Pan | Persefona | Plutos | Psyche | Styks | Tanatos | Tryton | Tyche | Zefir
Tytani
Asteria | Astrajos | Atlas | Eos | Epimeteusz | Fojbe | Helios | Hyperion | Japet | Klimene | Kojos | Krios | Kronos | Lalentos | Leto | Menojtios | Mnemosyne | Okeanidy | Okeanos | Pallas | Perses | Prometeusz | Rea | Selene | Temida | Tethys | Theja
Protegonoi
Ananke | Chronos | Ereb | Eter | Fanes | Gaja | Hemera | Hydros | Natura | Nesoi | Nyks | Ourea | Pontos | Talassa | Tartaros | Thesis | Uranos
Advertisement